wtorek, 20 maja 2014

Oracle zapowiada obsługę OpenStack dla systemów Oracle Linux i Oracle VM

Oracle przedstawił niedawno przedpremierową wersję dystrybucji platformy OpenStack, która umożliwia użytkownikom systemów Oracle Linux i Oracle VM korzystanie z oprogramowania chmury o otwartym dostępie do kodu źródłowego. 

Dystrybucja ta jest udostępniana w ramach usług Oracle Premier Support do systemów Oracle Linux i Oracle VM, bez żadnych dodatkowych kosztów. Aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby klientów, Oracle planuje współpracować ze społecznością użytkowników platformy OpenStack z zamiarem rozwijania i rozszerzania tej technologii.

Można już instalować w środowiskach testowych przedpremierową wersję technologii OpenStack wraz z najnowszą wersją systemu Oracle Linux oraz wersją beta systemu Oracle VM 3.3. Jeśli zostanie zastosowany Oracle Linux jako podstawowy system operacyjny do wdrażania platformy OpenStack, wówczas w środowisku tym można korzystać z zaawansowanych możliwości instalowania programów korygujących oferowanych przez technologię Oracle Ksplice.
Usługi platformy OpenStack, takie jak zarządzanie przetwarzaniem, siecią i pamięcią masową, można pobrać z serwera Oracle Public Yum Server i z sieci Unbreakable Linux Network (ULN). 

„Oracle współpracuje ściśle ze społecznością użytkowników platformy OpenStack, i to w wielu obszarach” ― komentuje Wim Coekaerts, wiceprezes Oracle, szef działu rozwiązań linuksowych i wirtualizacji. „Oracle zamierza nadal pomagać w udostępnianiu nowych możliwości platformy OpenStack, aby umożliwić naszym klientom efektywniejsze wdrażanie i obsługę dużych centrów przetwarzania danych oraz zarządzanie nimi”.

Dowiedz się więcej
Pobierz opis technologii OpenStack
Oracle VM
Oracle Linux

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz