wtorek, 17 czerwca 2014

Najważniejsze wyzwania dla CIO w roku 2014, cz. 2

Bob Evans
Dyrektorzy IT (CIO) posiadają obecnie ogromne możliwości wywierania przełomowego wpływu na działalność biznesową swoich firm, wiąże się to jednak z wieloma wyzwaniami. 
W poprzednim odcinku niniejszego artykułu przedstawiłem pierwsze trzy zagadnienia z tej tematyki: omawialiśmy konieczność wdrażania innowacji, metody postępowania w obliczu inwazji Internetu Rzeczy oraz konieczność przemodelowania budżetu IT, aby mieć więcej środków na realizację nowatorskich projektów.
Dzisiaj pora na kolejne wyzwania:

4. Spróbujcie olśnić swoich klientów: sprawcie, aby pokochali Waszą firmę! Choć systematycznie maleje odsetek dyrektorów IT, którzy twierdzą, że współpraca z klientami oraz rozumienie ich potrzeb i pragnień (a także ich niezadowolenia i wątpliwości), nie należy do ich obowiązków, jednak wciąż zaskakuje mnie, że ten odsetek jest aż tak wysoki. Technologia stanowi dziś główne narzędzie, za pomocą którego klienci kontaktują się z naszymi firmami, naszą marką, naszą kulturą oraz naszymi produktami i usługami. W roku 2014 próba odcinania się przez CIO od bliskich i osobistych kontaktów z klientami oznaczałaby z ich strony w najlepszym przypadku daleko idącą krótkowzroczność.

5. Kto jest w czołówce innowacyjności? W dzisiejszym świecie sukces odnoszą firmy, które jako pierwsze wdrażają rozwiązania mobilne, do przetwarzania w chmurze i społecznościowe. Czy zezwalacie pracownikom biznesowym na korzystanie z mediów społecznościowych, łaskawie je tolerując, czy też aktywnie zachęcacie do takich kontaktów, uważając je za sposób na osiąganie większych korzyści biznesowych? Czy uważacie te media za zło konieczne, niezbędne do uniknięcia izolacji, czy też za przełomowe dobrodziejstwo, które pozwala zrozumieć, co o Waszej firmie sądzi świat zewnętrzny? Czy media te oznaczają jedynie zagrożenie dla bezpieczeństwa i tradycyjnych metod nadzoru, czy też stanowią klucz do nowych możliwości sprzedaży, nowych modeli przyciągania uwagi klientów oraz zapewniania lepszego dostosowania produktów do oczekiwań klientów? 
Warto z rozwagą zastanowić się nad odpowiedziami na powyższe pytania...

6. Integracja sztuki i nauki: dlaczego dział rozwoju produktów i dział informatyki muszą ze sobą współpracować. Weźmy za przykład Internet Rzeczy: czy jest to zadanie tylko dla działów badawczo-rozwojowych i dla działów rozwoju produktów, czy też możecie sami, wraz z kierowanym przez Was działem, pomóc w wyposażeniu produktów i usług Waszej firmy w nowe funkcje, które mogą zaoferować nowe możliwości klientom i zapewnić nowe korzyści Państwa firmie? Mamy rok 2014, w którym świat będzie się rozwijać coraz bardziej dynamicznie. W takich czasach dział informatyki nie może sobie pozwolić na to, aby uznano go za pomocniczy personel zaplecza. Musi kontaktować się z klientami, aby zrozumieć, czego chcą i potrzebują kupujący, oraz z działem rozwoju produktów, aby wymieniać z nim pomysły i opinie. 

7. Oceńcie Państwo rzetelnie wskaźniki swojej działalności: na plan pierwszy zaczyna się wysuwać lojalność klientów. Jeśli działy informatyki nie ukierunkują swojej działalności na zaspokajanie potrzeb klienta i o ile nie uzależnią od skuteczności tych działań znacznej części swoich dochodów (nie ograniczając się tylko do hipotetycznych rozważań na ten temat), będą nadal uważane głównie za centra kosztów skupiające się na swoich procesach wewnętrznych, zamiast na przełomowych sposobach zwiększania innowacyjności produktów.

C.D.N. W następnym odcinku artykułu zaprezentujemy kolejne - już ostatnie wyzwania dla CIO!

O autorze
Bob Evans jest wiceprezesem firmy Oracle ds. komunikacji. W zakres jego obowiązków wchodzi udział w formułowaniu strategicznych kierunków rozwoju firmy Oracle, a także informowanie opinii publicznej o innowacjach technologicznych klasy wyższej opracowanych przez firmę Oracle, o jej unikatowych rozwiązaniach zapewniających firmie przewagę nad konkurencją, a także o szerokiej gamie korzyści biznesowych, które firma Oracle zapewnia swoim klientom i partnerom. Wypowiedzi Boba Evansa można śledzić na Twitterze pod adresem @bobevansIT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz