czwartek, 26 czerwca 2014

Najważniejsze wyzwania dla CIO w roku 2014, cz. 3

Bob Evans
Poprzednie dwa odcinki artykułu (cz. 1, cz. 2) opowiadały o nowych wyzwaniach dla CIO, jakie pojawiły się wraz z nowymi technologiami i związanymi z tym nowymi obyczajami klientów. Dzisiaj ostania część listy najważniejszych wyzwań strategicznych, którym w 2014 r. będą musieli sprostać dyrektorzy IT.

8. Nie warto toczyć przyszłych wojen za pomocą przestarzałych technologii. Od kilku lat słyszy się wciąż o konsumeryzacji branży informatycznej - ale czy ta świadomość spowodowała zmiany w technologiach, z jakich Wasi współpracownicy korzystają w miejscu pracy? W kontekście systemów klasy wyższej warto też zastanowić się, czy obecnie używane serwery będą w stanie obsługiwać realizowane w czasie rzeczywistym analizy danych o klientach, analizy mediów społecznościowych, rosnącą ilość przesyłanych treści wideo oraz szokujące objętościowo zasoby wielkich zbiorów danych (Big Data)? Czy może nadszedł już czas na pomyślenie o lepszych sposobach uproszczenia infrastruktury informatycznej oraz stymulowania innowacyjności, aby być w stanie spełnić, a nawet przekroczyć, te nowe wymagania w zakresie wydajności i jednocześnie przeznaczyć większość cennych środków z budżetu działu informatyki na rozwój i innowacje?

9. Kolejnym kluczowym czynnikiem, który może pomóc w przekształceniu kultury i nastawienia tradycyjnych działów informatyki jest uzależnienie części ich wynagrodzenia od produktywności pracowników merytorycznych. W ciągu ostatnich 10–20 lat działy informatyki odnotowały znaczne osiągnięcia na polu zwiększania produktywności całych przedsiębiorstw lub ich poszczególnych działów, ale dyrektor ds. informatycznych w firmie Oracle, Mark Sunday twierdzi, że teraz nadszedł czas, aby dyrektorzy IT odegrali czołową rolę w zapewnieniu takiego samego wzrostu produktywności coraz większej liczby pracowników merytorycznych w każdej firmie.

10. Zaprojektujcie i stwórzcie przedsiębiorstwo przezroczyste. CIO mają niezwykle rzadką możliwość obserwacji, jak funkcjonują wszystkie procesy całego przedsiębiorstwa: jak firma zaopatruje się w materiały, jak określa się ceny produktów, jak zarządza logistyką, jak ocenia się i wynagradza pracowników i jak tak naprawdę działa firma. Dostrzega też negatywy: gdzie doszło do zatrzymania produkcji, gdzie firma traci możliwości handlowe, na co zbyt wiele wydaje, gdzie nie dotrzymuje zobowiązań, w jakich obszarach pozostaje w tyle za konkurencją. 
Wszystko to zapewnia dyrektorom IT znakomitą szansę na ścisłą współpracę z dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym, aby stworzyć przedsiębiorstwo przezroczyste, w którym dostęp do informacji i wgląd w różne sfery działalności firmy będzie zdemokratyzowany, tzn. że każdy pracownik potrzebujący określonych informacji będzie mógł je uzyskać, nie musząc czekać w tygodniowej kolejce. Przedsiębiorstwo, w którym każdy pracownik, który ma wartościowy pomysł, będzie mógł go zgłosić właściwym osobom, i w którym każdy może dostrzec, czy wizja firmy ukierunkowanej na klienta jest faktycznie realizowana.

O autorze
Bob Evans jest wiceprezesem firmy Oracle ds. komunikacji. W zakres jego obowiązków wchodzi udział w formułowaniu strategicznych kierunków rozwoju firmy Oracle, a także informowanie opinii publicznej o innowacjach technologicznych klasy wyższej opracowanych przez firmę Oracle, o jej unikatowych rozwiązaniach zapewniających firmie przewagę nad konkurencją, a także o szerokiej gamie korzyści biznesowych, które firma Oracle zapewnia swoim klientom i partnerom. Wypowiedzi Boba Evansa można śledzić na Twitterze pod adresem @bobevansIT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz