poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Nowy raport Oracle na temat technologii mobilnych

Sponsorowane przez Oracle badanie wykazuje, że firmy zakładają ponad 50% wzrost wydatków na mobilne technologie informatyczne w ciągu dwóch lat. Raport uwidacznia najważniejsze wyzwania technologiczne związane z realizacją inicjatyw w dziedzinie narzędzi mobilnych; największe wyzwania dla firm, to bezpieczeństwo i integracja.

Biura badawcze CIO Strategic Marketing Services oraz Triangle Publishing Services przeprowadziły sponsorowane przez Oracle badanie i opublikowały raport zatytułowany „The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development”.
W badaniu wzięło udział 414 przedstawicieli kadry kierowniczej ds. IT z całego świata, w tym dyrektorzy ds. informatycznych, dyrektorzy ds. technicznych, wiceprezesi, dyrektorzy lub kierownicy działów IT oraz doświadczeni informatycy. 
W raporcie wskazano m.in. obszary, w których technologie mobilne mogą przynieść firmom największe korzyści biznesowe. Badanie wykazało również, że preferowaną metodą tworzenia aplikacji mobilnych są obecnie prace projektowe wykonywane przez własne działy IT.

Najważniejsze wnioski
· Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem niepokojącym firmy w związku z wdrażaniem technologii mobilnych. Dodatkowe problemy niesie ze sobą korzystanie z urządzeń prywatnych do celów służbowych (BYOD). 93% ankietowanych stwierdziło, że obawia się utraty danych i innych naruszeń bezpieczeństwa w związku z urządzeniami mobilnymi. 
· Z badania wynika, że choć 29% czasu przeznaczanego na rozwój środowiska informatycznego w firmach jest poświęcane na opracowywanie aplikacji mobilnych związanych z obsługą klienta, ponad 70% czasu pochłaniają integracja, zabezpieczenia, testowanie jakości i prace projektowe. 
· Z badania wynika, że 35% firm średniej i dużej wielkości co miesiąc aktualizuje swój zestaw aplikacji, dodatkowe 34% aktualizuje natomiast swoje aplikacje co kwartał. 
· Ankietowani stwierdzili, że 44% ich aplikacji zostało opracowane wewnętrznie.
· 75% respondentów uznało, że chmura prywatna/hybrydowa jest „dość ważna” lub „bardzo ważna” dla wdrażania aplikacji mobilnych.  
· 84% respondentów wskazało sprzedaż/marketing oraz obsługę klientów jako dwa czynniki o największym wpływie na współczesne aplikacje mobilne. Na kolejnym miejscu znalazły się technologie IT (82%). 

Informacje dodatkowe
Raport: The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development
Oracle Mobile

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz