wtorek, 12 sierpnia 2014

Oracle Social Cloud połączony z LinkedIn

LinkedIn należy do najważniejszych serwisów społecznościowych służących do nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych. 

Z danych firmy Investis wynika, że serwis ten odpowiada za 64% wszystkich wejść z serwisów społecznościowych na korporacyjne witryny internetowe. LinkedIn to także podstawowa platforma marketingowa dla firm z sektora B2B, gdyż ponad 3 mln przedsiębiorstw ma w tym serwisie swoje strony firmowe (LinkedIn Company Page).

Platforma Oracle Social Relationship Management (SRM) wzbogaciła ostatnio swoje mechanizmy obsługi sieci społecznościowych o funkcje do publikowania, angażowania się w kontakty oraz zarządzania przepływem pracy i automatyzacji, a także o funkcje analityczne dostępne w serwisie LinkedIn. Klienci korzystający z platformy Oracle SRM będą teraz mogli uczestniczyć w następujących działaniach:
  • Publikowanie: przeglądanie stron LinkedIn Company Page i Showcase Page (skrócona wersja stron Company Page) oraz zarządzanie nimi, a także tworzenie harmonogramów publikacji i publikowanie. 
  • Angażowanie się w kontakty: przeglądanie lajków i komentarzy dotyczących postów firmy, zarządzanie nimi oraz reagowanie na nie, z możliwością bezpośredniego kontaktowania się z członkami serwisu LinkedIn.
  • Zarządzanie przepływem pracy i automatyzacja: zarządzanie autoryzacją stron LinkedIn Company Page i Showcase Page na platformie Oracle SRM oraz organizacja stron w ramach różnych grup użytkowników.
  • Analityka: platforma Oracle SRM oferuje raporty dotyczące stron i postów, które zawierają wskaźniki takie, jak liczba lajków i komentarzy dotyczących aktualizacji w serwisie LinkedIn.
Użytkownicy Oracle Social będą mogli również korzystać z firmowych funkcji i możliwości platformy Oracle SRM dotyczących serwisu LinkedIn, takich jak Dynamic Link Tracking (DLT) i Smart Publishing. Funkcja Dynamic Link Tracking pozwala użytkownikom skuteczniej śledzić i lepiej zrozumieć sposób poruszania się klienta po serwisie oraz pokazuje, które rodzaje postów/treści stymulują określone działania. 

Dowiedz się więcej
Oracle Social Relationship Management
Webcast: Managing Social Relationships for the Enterprise
Oracle Social Spotlight - Blog
Oracle SRM Product – Demo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz