poniedziałek, 15 września 2014

Oracle udostępnił moduł Oracle Yard Management

Oracle rozszerzył swoje rozwiązanie Oracle Value Chain Execution o nowe narzędzie Oracle Yard Management. 

Moduł ten umożliwia zarządzanie napływem zasobów do i z centrów dystrybucji, miejsc produkcji, terminali transportowych i innych obiektów oraz śledzenie przepływu tych zasobów.
Dzięki oprogramowaniu Oracle Yard Management firmy z branży produkcji i dystrybucji oraz przedsiębiorstwa korzystające z dużych ilości zasobów mogą usprawnić realizację zamówień i operacje logistyczne przez zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw i automatyzację procesów odbywających się na placach obiektów logistycznych.

Dzięki aplikacji Oracle Yard Management użytkownicy mogą:
· koordynować transakcje na placach swoich obiektów oraz nimi zarządzać - firmy mogą przeprowadzać, monitorować i kontrolować transakcje na placach swoich obiektów, w tym procesy odprawy na wjeździe i wyjeździe, ruchy naczep, opieczętowywanie i odpieczętowywanie naczep, a także i ich załadunek i rozładunek;
· zautomatyzować transakcje na placach obiektów za pomocą przenośnych urządzeń radiowych lub zintegrowanych rozwiązań RFID;
· zwiększyć przejrzystość procesów logistycznych - uzyskać przejrzystość informacji o naczepach i ich zawartości, gdy tylko pojawią się na terenie obiektu, oraz szybko lokalizować naczepy na placu;
· planować terminy w dokach - czyli planować harmonogram pracy bezpośrednio w aplikacji Oracle Yard Management lub stosować terminy wyznaczone wspólnie z przewoźnikami w rozwiązaniu Oracle Transportation Management;
· zsynchronizować operacje na placu oraz operacje magazynowe i transportowe - synchronizacja działań wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz doków w oparciu o zoptymalizowaną kolejność załadunku wyznaczoną przez aplikację Oracle Transportation Management.

Dowiedz się więcej
Oracle Yard Management 
Opis aplikacji Oracle Yard Management
Oracle E-Business Suite
Oracle Value Chain Execution
Oracle Transportation Management 
Oracle Warehouse Management
Oracle Inventory Management
Blog: Oracle Supply Chain Management

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz