środa, 24 września 2014

Pracownicy chcą więcej pracy mobilnej – raport Oracle

Badanie zlecone przez Oracle pokazuje, że w dzisiejszych czasach pracownicy na całym świecie bardzo sobie cenią możliwość mobilnej i elastycznej pracy oraz są zdania, że zwiększa ona ich produktywność. 
Jednak większość przedsiębiorstw nie wdrożyła jeszcze odpowiednich rozwiązań do pracy mobilnej. 

Najważniejsze stwierdzenia raportu

Pracownicy na całym świecie entuzjastycznie podchodzą do pracy mobilnej i uważają, że dzięki niej są bardziej produktywni:
• 68% respondentów stwierdziło, że są bardziej zadowoleni, jeżeli mogą pracować w sposób bardziej mobilny i elastyczny;
• ponad połowa (53%) respondentów stwierdziła, że mobilna i elastyczna praca przyczynia się do wzrostu ich wydajności.

Pracownicy twierdzą jednak, że ich pracodawcy podchodzą do mobilnej rewolucji z mniejszym entuzjazmem, a niektórzy z nich starają się wręcz ograniczyć mobilność w swoich firmach:
• zaledwie niecała jedna czwarta (24%) respondentów stwierdziła, że ich pracodawca aktywnie zachęca pracowników do pracy mobilnej;
• 21% respondentów stwierdziło, że ich pracodawca próbuje zmniejszyć liczbę aplikacji i danych dostępnych dla pracowników na ich telefonach komórkowych.

Mimo braku entuzjazmu ze strony pracodawców badanie pokazuje, że ograniczenia w zakresie pracy mobilnej są często nieskutecznie, a pracownicy biorą sprawy w swoje ręce i sami zaczynają używać rozwiązań mobilnych do celów zawodowych:
• zaledwie 18% respondentów uważa, że ich firma jest w stanie skutecznie kontrolować to, jakie operacje są wykonywane na urządzeniach mobilnych;
• 15% ankietowanych znalazło sposób na używanie swojego urządzenia mobilnego do celów zawodowych bez żadnej pomocy ani interwencji ze strony pracodawcy;
• ponad połowa (56%) respondentów stwierdziła, że obecnie pracuje w sposób bardziej mobilny niż dwa lata temu;
• 40% ankietowanych przewiduje, że w ciągu następnych dwóch lat mobilność stanie się jeszcze bardziej integralnym elementem ich pracy.

Informacje o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide na zlecenie firmy Oracle. Wzięło w nim udział 1 500 ekspertów z przedsiębiorstw globalnych: 500 w Ameryce Północnej, 500 w regionie EMEA i 500 na Dalekim Wschodzie. 

Informacje dodatkowe
Oracle Mobile 
Oracle Mobile Platform
Oracle Mobile Security
Mobile Apps: An Ongoing Revolution

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz