piątek, 21 listopada 2014

Ukazała się rozszerzona wersja Oracle GoldenGate 12c

Rozszerzona wersja pakietu Oracle GoldenGate 12c zapewnia jeszcze lepszą obsługę heterogenicznych baz danych i rozwiązań do obsługi wielkich zbiorów danych, a także sprawniejsze zarządzanie oraz obsługę środowisk chmury hybrydowej. 

Oracle GoldenGate stanowi część pakietu Oracle Data Integration, który obejmuje rozwiązania do przenoszenia danych w czasie rzeczywistym oraz transformacji, zarządzania danymi, wirtualizacji danych i zapewniania ich wysokiej jakości. 

Udostępniono następujące nowe funkcje:
•  Streams2OGG pomaga klientom korzystającym z Oracle Streams przejść na oprogramowanie Oracle GoldenGate i wykorzystać jego najnowsze funkcje, takie jak zintegrowane procesy rejestracji i dostarczania danych oraz zaawansowane zarządzanie konfliktami.
•  Oracle GoldenGate 12c umożliwia rejestrowanie i dostarczanie danych w czasie rzeczywistym dla najnowszych wersji bazy danych Informix na wszystkich najważniejszych platformach. 
•  Nowa wersja zapewnia rejestrację danych w czasie rzeczywistym na podstawie logów i dostarczanie danych dla baz danych Microsoft SQL Server 2012 i 2014 oraz MySQL Community Edition.
•  Oracle GoldenGate 12c wykorzystuje obecnie ustawienia klientów w zakresie zgodności z protokołem SOCKS do transferu danych, umożliwiając replikację pomiędzy środowiskami lokalnymi a chmurą bez uruchamiania dodatkowego połączenia VPN.
•  Oracle GoldenGate Adapter for Java umożliwia integrację z Oracle NoSQL, Apache Hadoop, Apache HDFS, Apache HBase, Apache Storm, Apache Flume i Apache Kafka.
•  Możliwość uruchamiania i zatrzymywania procesów, edycji plików z parametrami, zbierania informacji o operacjach oraz łatwego diagnozowania problemów za pomocą narzędzia Oracle Enterprise Manager.

Pakiet Oracle Data Integration zdobył duże uznanie w branży - Gartner uznał Oracle za lidera w raporcie „Magiczny kwadrant dla narzędzi do integracji danych” z 24 lipca 2014 r., natomiast w konkursie 2014 Readers’ Choice Awards organizowanym przez magazyn „Database Trends and Applications” Oracle GoldenGate 12c zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsze rozwiązanie do replikacji wielkich zbiorów danych”. 

Informacje dodatkowe
Oracle GoldenGate 12c
Oracle GoldenGate12c new Features Whitepaper
Oracle Streams to Oracle GoldenGate Migration
Replication Technologies at Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)
Oracle GoldenGate 12c Whitepaper 
Oracle Data Integration
Oracle Fusion Middleware

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz