piątek, 13 listopada 2015

Kiedy piramida zmienia się w sześcian...

Joachim Skura, HCM Sales Development, Oracle, @JoachimSkura 
W miarę jak zmienia się struktura demograficzna europejskiej siły roboczej, przedsiębiorstwa muszą starać się zarządzać pracownikami w innowacyjny sposób.

W ciągu nadchodzących 15 lat europejskie firmy staną przed ogromnymi wyzwaniami w dziedzinie kadr. Pracodawców czeka luka w kwalifikacjach, jakiej jeszcze nigdy wcześniej nie widzieli - aby ją wypełnić, muszą radykalnie zmienić swoje podejście do angażowania i zatrzymywania pracowników. 
Skalę tego problemu przedstawiono w opublikowanym ostatnio raporcie Boston Consulting Group, według którego w większości krajów europejskich do 2030 r. będzie brakować nawet 23% potrzebnej siły roboczej. 

Wśród przyczyn tej luki w kwalifikacjach można wyróżnić dwa istotne czynniki:

Po pierwsze, szczególnie od czasów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa próbują maksymalnie zwiększyć swoją wydajność operacyjną. Ponieważ koszty pracy to jedne z najwyższych kosztów w bilansie, wiele firm zaoferowało wcześniejszą emeryturę pracownikom wyższego szczebla, znajdującym się na szczycie „piramidy” organizacyjnej. Niestety w przyszłości trend ten najprawdopodobniej się utrzyma. W związku z tym szczyt piramidy w wielu przypadkach stał się płaski. 

Po drugie, wiele krajów europejskich czeka spadek liczby ludności. Jeżeli obecne wskaźniki się utrzymają, do 2030 r. nie będzie wystarczająco dużo młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, w związku z czym najniższy poziom piramidy organizacyjnej (tzn. szeregowi pracownicy) znacznie się uszczupli. 

Ze względu na te dwa czynniki w tradycyjnej piramidalnej strukturze zarządzania nastąpi istotna zmiana. Piramida zostanie zastąpiona modelem organizacyjnym, w którym kadra zarządzająca wyższego szczebla, kierownicy średniego szczebla oraz szeregowi pracownicy będą reprezentowani mniej więcej po równo i żadna z tych grup nie będzie przeważać. 
Innymi słowy, boki piramidy organizacyjnej wyrównują się. A to, w połączeniu ze spłaszczonym szczytem piramidy, oznacza, że nie mamy już do czynienia z piramidą. W gruncie rzeczy w przyszłości struktura zatrudnienia będzie raczej przypominać sześcian, co wywrze ogromny wpływ na przebieg kariery pracowników i kulturę organizacyjną.

Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, aby dostosować się do tej nowej rzeczywistości?

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę z punktu widzenia zarządzania kadrami, jest to, że gdy model piramidowy się zawali, ludzie będą musieli dłużej pracować na swoich stanowiskach. Mimo iż wcześniejsza emerytura otwiera możliwości kariery na najwyższym szczeblu, to ze względu na brak nowych pracowników na samym dole drabiny pracodawcy będą chcieli, aby dotychczasowi pracownicy pozostali na swoich stanowiskach. A aby nie stracić wykwalifikowanych pracowników dysponujących odpowiednią wiedzą, pracodawcy muszą zadbać o ich zaangażowanie.

Po drugie, kierownicy muszą odejść od apodyktycznego stylu zarządzania, ponieważ na rynku pracownika osoby, które będą niezadowolone z relacji ze swoim szefem, po prostu odejdą. Aby zatrzymać pracowników, przedsiębiorstwa powinny wprowadzić bardziej horyzontalne struktury zarządzania oparte na współpracy i zaangażowaniu pracowników. 

W związku z tym w ciągu następnej dekady przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić bardziej otwartą i innowacyjną strukturę organizacyjną: 

Największą szansę na sukces mają firmy, które najlepiej wykorzystają swoje zasoby. Na przykład podczas realizacji projektów międzynarodowe korporacje powinny patrzeć na swój kapitał ludzki w sposób całościowy — we wszystkich oddziałach i strefach czasowych — aby tworzyć międzynarodowe zespoły ds. realizacji projektu. 
Oczywiście aby wprowadzić zmiany organizacyjne, przedsiębiorstwa muszą mieć pełny obraz swojej działalności oraz wiedzieć, gdzie w ich strukturze jest zapotrzebowanie na zasoby i gdzie są one dostępne. W związku z tym możliwość uzyskania danych z całego przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym oraz powiązania tych danych z zapotrzebowaniem na zasoby nabierze w przyszłości ogromnego znaczenia. Istotne będą również odpowiednie mechanizmy współpracy, umożliwiające rozproszonym zespołom sprawną i efektywną pracę nad projektami. 

Europejskie przedsiębiorstwa są w stanie stawić czoła wyzwaniom związanym z obecnymi zmianami demograficznymi, pod warunkiem że przyjmą nowe podejście do tworzenia zespołów i zarządzania nimi oraz wdrożą odpowiednią technologię obsługującą nowe procesy i metody pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz