wtorek, 15 grudnia 2015

Nowe funkcje Oracle Cloud Platform for Integration

Aby pomóc przedsiębiorstwom w sprawnej migracji do chmury oraz zarządzaniu hybrydowym środowiskiem aplikacji chmurowych i lokalnych, Oracle wprowadził ostatnio liczne rozszerzenia do platformy Oracle Cloud Platform for Integration. 

Oferta usług integracyjnych Oracle w chmurze obejmuje Oracle IoT Cloud, Oracle Integration Cloud, Oracle SOA Cloud i Oracle API Manager Cloud. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że usługa Oracle Integration Cloud to doskonałe rozwiązanie dla niezależnych integratorów, administratorów aplikacji oraz działów integrujących aplikacje SaaS. Na drugim końcu skali znajduje się usługa Oracle SOA Cloud przeznaczona dla programistów, która stanowi pełną platformę integracji, obejmującą wirtualizację usług, koordynację procesów, integrację typu „firma-firma” (B2B), zarządzany transfer plików oraz konsole do monitorowania procesów biznesowych.

Oferta produktów Oracle Cloud Platform for Integration obejmuje następujące usługi:
·  Oracle Internet of Things Cloud - umożliwia klientom bezpieczne podłączanie się do dowolnego urządzenia generującego dane oraz wykonywanie analiz w czasie rzeczywistych i analiz predykcyjnych na podstawie danych z tego urządzenia, a także rozszerzanie procesów biznesowych wykorzystujących aplikacje korporacyjne. 
·  Oracle Integration Cloud - upraszcza integrację pomiędzy aplikacjami chmurowymi i lokalnymi pochodzącymi od Oracle i innych producentów. Innowacyjne funkcje, takie jak fabryczna integracja oraz rekomendacje oparte na najlepszych procedurach, wznoszą integrację aplikacji na zupełnie nowy poziom. 
·  Oracle SOA Cloud - stanowi jednolitą i kompleksową platformę integracji w chmurze zapewniającą łatwe udostępnianie, uproszczone zarządzanie, automatyczne aktualizacje, integrację w środowiskach hybrydowych oraz możliwość łatwego skalowania, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko opracowywać i wdrażać projekty integracyjne, a co za tym idzie szybciej wprowadzać innowacyjne usługi.
·  Oracle API Manager Cloud - zawiera bogate funkcje umożliwiające programistom tworzenie interfejsów API oraz ich bezpieczne udostępnianie klientom wewnętrznym i zewnętrznym, co pomaga programistom w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla użytkowników końcowych. 

Informacje dodatkowe
Wypróbuj Oracle Cloud Platform for Integration
Oracle Cloud for Integration
Oracle PaaS Media Kit

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz