czwartek, 17 grudnia 2015

Oracle ogłosił wyniki 2 kwartału roku finansowego 2016

W drugim kwartale roku finansowego 2016 sprzedaż subskrypcji usług chmurowych SaaS i PaaS wzrosła o 34% (39% w stałej wartości USD) osiągając wartość 484 miliony USD.

Redwood Shores, Kalifornia, 16 grudnia 2015 - Korporacja Oracle ogłosiła dzisiaj wyniki drugiego kwartału swojego roku finansowego 2016. Na obroty kwartału miało znaczący wpływ umocnienie się wartości waluty USA, dlatego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego są one o 6% niższe, jednak w stałej wartości USD pozostają na takim samym poziomie. Całkowity przychód kwartału wyniósł 9 mld USD.
Sprzedaż oprogramowania on-premise wraz z licencjami chmurowymi osiągnęła wartość 7 mld USD, sprzedaż produktów chmurowych wzrosła o 26% (31% w stałej wartości USD) do wartości 649 mln USD.

Pełny tekst informacji prasowej na ten temat można znaleźć na stronie inwestorskiej Oracle (oracle.com/investor). Na stronie inwestorskiej Oracle znajduje się także link do nagranej konferencji internetowej poświęconej omówieniu wyników kwartalnych oraz szczegółowe tabele z danymi na temat wyników kwartału.

Informacje o firmie Oracle
Oracle oferuje pełny i całkowicie zintegrowany stos aplikacji chmurowych i usług platformy. Więcej informacji o firmie Oracle (NYSE:ORCL) można znaleźć pod adresem oracle.com.

Znaki towarowe
Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz