piątek, 18 grudnia 2015

The Digital Finance Imperative - badanie na temat nowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw

The Digital Finance Imperative, nowe badanie przeprowadzone przez organizację Chartered Global Management Accountant® (CGMA®), pokazało, że dyrektorzy finansowi w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) powinni zmienić sposób badania kondycji swoich przedsiębiorstw w epoce cyfrowej. Według badania - mimo że wartości niematerialne i prawne takie jak nastroje klientów i marka mają decydujący wpływ na wartość przedsiębiorstwa, bardzo niewielu specjalistów ds. finansów jest w stanie uzyskać dostęp do odpowiednich danych w celu pomiaru i monitorowania tych kluczowych dla biznesu elementów — np. do danych o nastrojach klientów ma dostęp jedynie 16% respondentów [1].

W raporcie z badania, sponsorowanym przez Oracle, stwierdzono, że z biegiem czasu pomiary biznesowej wartości aspektów niematerialnych i prawnych za pomocą innowacyjnych wskaźników KPI staną się jeszcze bardziej istotne w miarę rozwoju cyfrowych modeli biznesowych. W ciągu ostatnich lat wartości niematerialne i prawne znacznie zyskały na znaczeniu i obecnie odpowiadają za 80% wartości spółek notowanych w indeksie S&P 500 [2]. Respondenci uważają, że główne czynniki wpływające na wartość ich przedsiębiorstw to zadowolenie klienta (75%), jakość procesów biznesowych (62%) i relacje z klientami (62%).

Badanie pokazało jednak, że specjaliści ds. finansów w regionie EMEA mają problemy z uzyskaniem dostępu do danych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych oraz ich analizą. Na przykład tylko 16% respondentów jest w stanie zbierać i analizować dane o nastrojach klientów i tylko 16% respondentów ma dostęp do danych dotyczących wpływu marki na przedsiębiorstwo. Ponadto tylko 29% ankietowanych potrafi mierzyć jakość procesów biznesowych w swoim przedsiębiorstwie [3].

Odpowiadając na pytanie dotyczące stopnia, w jakim dział finansowy został przekształcony w celu uwzględnienia nowych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa, tylko 10% respondentów podało, że ich dział finansowy został w pełni przekształcony pod kątem „dostarczania niefinansowych miar postępów w realizacji strategicznych celów”.

[1] Dane uzyskano w wyniku pomniejszenia odsetka respondentów podających wysokie wartości (4 lub 5) o odsetek respondentów podających niskie wartości (1 lub 2).
[2] Dane firmy Ocean Tomo, cytowane w The Wall Street Journal, 2014.
[3] Dane uzyskano w wyniku pomniejszenia odsetka respondentów podających wysokie wartości (4 lub 5) o odsetek respondentów podających niskie wartości (1 lub 2).

Informacje dodatkowe
The Digital Finance Imperative
Oracle EPM Cloud
Oracle ERP Cloud

Informacje o badaniu
Instytuty CIMA i AICPA przeprowadziły sponsorowane przez Oracle globalne badanie wśród specjalistów wyższego szczebla ds. finansów oraz innych członków kadry zarządzającej w różnych branżach. Ponadto instytuty CIMA i AICPA przeprowadziły wywiady ze specjalistami wyższego szczebla ds. finansów, którzy pomogli im w interpretacji wyników badania. W badaniu wzięło udział 367 respondentów z 29 krajów w regionie EMEA. Większość z nich zajmuje stanowiska kierownicze w dziale finansów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz