środa, 9 grudnia 2015

Nowe narzędzia do analityki biznesowej

Michał Grochowski, Architekt rozwiązań BI w Oracle Polska
Analityka powinna być czymś więcej, niż tylko odzwierciedleniem wydarzeń z przeszłości. Powinna oferować możliwość łatwego zrozumienia tego co się dzieje w obecnej chwili oraz szybko weryfikować kierunki, w których aktualnie zmierza cała organizacja. 
Dokonanie pełnej analizy wymaga takiego rozwiązania BI, które łączy w sobie wszystkie niezbędne elementy współczesnej analityki - od raportowania operacyjnego, po możliwość wykorzystania złożonych analiz predykcyjnych typu "Data Mining" w trybie samoobsługowym. 

Podczas konferencji Oracle OpenWorld 2015 ogłoszono kolejną wersję oprogramowania analitycznego Oracle Business Intelligence 12c. Oprócz odświeżonego interfejsu, nowa wersja rozbudowana została o możliwość samodzielnego dodawania nowych źródeł danych i ich analizy w trybie "self-service" przez użytkowników biznesowych. Podejście takie pozwala na szybsze i elastyczniejsze podejmowanie kluczowych decyzji w organizacji. Dodatkowo pakiet został wyposażony w moduł "Visual Analytics" pozwalający na bogatą wizualnie, szybką analizę danych w trybie "ad-hoc". Moduł ten dostarcza automatyczne rekomendacje odnośnie graficznej reprezentacji danych oraz pozwala na swobodne łączenie informacji z różnych źródeł. Przyspieszono także działanie analiz poprzez m.in. bliższą integrację z modułem "in-memory" oraz rozbudowano możliwość dostępu mobilnego.

Równolegle Oracle rozwija swoją ofertę w obszarze rozwiązań analitycznych w chmurze. W modelu tym klient zyskuje pełnię funkcjonalności analitycznej bez potrzeby inwestowania w sprzęt, serwerownie, odpadają także koszty związane z administracją, wydajnością oraz bezpieczeństwem przechowywania danych. Elastyczna chmura Oracle BI pozwala na proste przenoszenie raportów pomiędzy chmurą a wersją on-premise, dzięki czemu zyskujemy jeszcze większą swobodę w projektowaniu optymalnej kosztowo i wydajnościowo architektury BI w organizacji. 

Niedawno pojawiła się także kolejna wersja rozwiązania Oracle Big Data Discovery pozwalającego na swobodną analizę danych z systemów Hadoop. Oracle Big Data Discovery pozwala organizacji na szybkie wykrycie nieznanych wcześniej zależności między danymi, tworzenie nowych wskaźników, czy weryfikację już istniejących, opierając się na już wykorzystywanych źródłach oraz tych, które nie były do tej pory eksploatowane. Dzięki temu możemy zmaksymalizować korzyści wynikające z faktu posiadania dowolnych źródeł i typów danych (np. notatki, logi, Twitter, Big Data) znacznie szybciej niż w klasycznym projekcie hurtowni danych. Rozwiązanie znakomicie sprawdza także się w sytuacji, w której firma nie posiada jeszcze systemu klasy BI, a także uzupełnia istniejące systemy analityczne o element szybkiego odkrywania nowych zależności w danych z dowolnych źródeł i o różnych typach.

Dowiedz się więcej
Oracle Business Intelligence 12c
Oracle Business Intelligence 12c Cloud 
Oracle Big Data Discovery

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz