poniedziałek, 7 grudnia 2015

Nowe usługi Oracle Cloud Platform

Podczas konferencji Oracle OpenWorld zostały ogłoszone nowe usługi Oracle PaaS, które rozszerzają pakiet Oracle Cloud Platform. 

Usługi PaaS dla programistów

Oracle Application Container Cloud wykorzystuje kontenery Docker i obejmuje następujące usługi:
  • Java SE Cloud — została opracowana z myślą o uruchamianiu kodu Java, który nie wymaga pełnej infrastruktury Java Enterprise Edition; zapewnia obsługę Spring, Jersey, Tomcat i Play i może obsługiwać języki programowania oparte na JVM takie jak JRuby, Jython i Closure.
  • Node Cloud — została zoptymalizowana z myślą o uruchamianiu serwerowych funkcjonalności JavaScript za pomocą popularnej platformy Node JS i obsługuje popularne środowiska Node oraz moduły npm takie jak Express, underscore i passport.
Oracle Developer Cloud — jest to rozwiązanie PaaS dla programistów, które zostało rozszerzone o łatwe w użyciu funkcje przeznaczone dla zespołów programistycznych i oprócz zaawansowanej obsługi oferowanej obecnie programistom Java i Java Enterprise Edition obejmuje również obsługę języka JavaScript. 

Środowiska dla programistów Java i JavaScript

Zestaw narzędzi Oracle JavaScript Extension Toolkit udostępnia zestaw bibliotek klienckich JavaScript, które mogą być używane razem lub w sposób modułowy w celu uzupełnienia obecnego stosu technologii JavaScript. Zestaw ten był wykorzystywany przez zespół programistyczny Oracle do opracowywania produktów chmurowych Oracle i jest przeznaczony dla klientów, którzy również chcą korzystać z tych funkcji.

Oracle Application Development Framework — jest to środowisko upraszczające opracowywanie aplikacji internetowych opartych na technologii Java, które obecnie umożliwia zaawansowane tworzenie sprawnie reagujących interfejsów użytkownika, a także udostępnianie usług REST/JSON i korzystanie z nich.

Oracle Mobile Application Framework — upraszcza tworzenie aplikacji przeznaczonych do instalowania na urządzeniach mobilnych z różnymi systemami operacyjnymi i udostępnia funkcje zwiększające wydajność aplikacji zarówno na platformach Android, jak i iOS, a także zapewnia nowe możliwości interfejsu użytkownika oraz wiele innych funkcji.

Usługi PaaS dla użytkowników biznesowych

Oracle Application Builder Cloud — udostępnia łatwe w użyciu środowisko programistyczne oparte na przeglądarce, które umożliwia użytkownikom biznesowym opracowywanie i udostępnianie swoich własnych aplikacji internetowych. Usługa ta pozwala również na tworzenie niestandardowych obiektów danych oraz zapewnianie uproszczonego dostępu do usług z Oracle SaaS.

Oracle Mobile Application Accelerator — funkcja w ramach usługi Oracle Mobile Cloud, która umożliwia analitykom biznesowym tworzenie aplikacji mobilnych rezydujących na urządzeniach mobilnych za pomocą intuicyjnego interfejsu programowania opartego na przeglądarce, z wykorzystaniem usług zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych udostępnianych w ramach Oracle Mobile Cloud.

Informacje dodatkowe
Oracle Cloud Platform for Application Development
Oracle PaaS Media Kit
Oracle Application Development Framework 12.2.1
Oracle Mobile Application Framework 2.2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz