poniedziałek, 25 stycznia 2016

2015: rok, w którym dział finansów wzbogacił się o nowe kompetencje

Dee Houchen, dyrektor ds. marketingu produktów w regionie Oracle EMEA
Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć przyszłości, ale niewątpliwie pojawiają się pewne znaki pokazujące dokąd zmierzamy. Jednym z bardziej wiarygodnych wskaźników jest przejście przedsiębiorstw od oszczędzania do inwestycji – co niewątpliwie jest oznaką ożywienia gospodarczego. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wiele przedsiębiorstw zainwestowało w rozwój, i to również w rozwój działów finansowych, podczas gdy jeszcze niedawno większość dużych przedsiębiorstw koncentrowała się na obniżaniu kosztów. 

Jednak ten pożądany zwrot w stronę inwestycji wynika nie tylko z poprawy nastrojów gospodarczych, lecz także z tego, że wiele firm ma do czynienia z rosnącą konkurencją ze strony młodych, dynamicznych start-upów zdobywających znaczne udziały w rynku, a także ze strony rywali, którzy zoptymalizowali swoje wewnętrzne procesy finansowe. 

Zadbać o odpowiedni personel
Przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji zdały sobie sprawę z tego, że muszą myśleć bardziej strategicznie, a podstawą tych zmian jest nowe podejście do operacji zaplecza oraz rozwój nowych kompetencji wśród pracowników. Nie ulega wątpliwości, że od specjalistów ds. finansów wymaga się obecnie o wiele szerszych kompetencji niż dawniej. Oprócz doświadczenia w dziedzinie finansów obejmują one bowiem m.in. analizę danych, programowanie oraz umiejętności zarządzania. 
Dlatego też jednym z największych wyzwań działów finansowych w 2016 r. będzie stworzenie i utrzymanie zespołu dysponującego odpowiednim zestawem umiejętności. Ponieważ przedsiębiorstwa przekształcają swoje procesy zaplecza, a analizy biznesowe nabierają jeszcze większego znaczenia dla podejmowania decyzji na szczeblu zarządczym, od specjalistów ds. finansów coraz częściej oczekuje się kompetencji w zakresie zarządzania — zdolności do strategicznego myślenia oraz mentoringu i kierowania zespołem. Liczy się również praktyczna wiedza w zakresie analizy danych, technologii oraz tego, w jaki sposób można maksymalnie zwiększyć jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

Mentoring odwrotny 
Elementem tych przekształceń są zmiany w strategii wspierania rozwoju pracowników. Nowi pracownicy, w szczególności młodzi profesjonaliści, dorastając mieli bliższy kontakt z technologiami napędzającymi obecną transformację cyfrową niż wielu spośród ich bardziej doświadczonych kolegów, dlatego też muszą nie tylko się uczyć, lecz także uczyć innych. Firmy, które zdały sobie z tego sprawę, przekształcają swój tradycyjny jednokierunkowy model mentoringu młodych pracowników, dodając do niego programy „mentoringu odwrotnego”, w ramach których obeznani z technologią młodzi pracownicy przekazują swoją wiedzę starszym kolegom.

Ewolucja przedsiębiorstw w 2015 r. wyraźnie wskazuje na to, że dział finansowy nadal odgrywa istotną rolę w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw. Można się spodziewać, że w 2016 r. trend ten jeszcze bardziej się nasili, w miarę jak zaplecze rozszerzy swoje kompetencje dzięki nowym pracownikom i technologiom. Natomiast nowi liderzy działów finansowych nie będą już chodzącymi kalkulatorami, lecz raczej wszechstronnymi osobami z imponującym zestawem kompetencji technicznych, zarządczych i komunikacyjnych, gotowymi na stawienie czoła każdemu wyzwaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz