środa, 3 lutego 2016

Badanie poświęcone zaangażowaniu pracowników – nowy raport Oracle

68% pracodawców w Europie Zachodniej wciąż mierzy zaangażowanie pracowników za pomocą tradycyjnych corocznych ankiet.

Oracle opublikował wnioski z drugiej fazy przeprowadzonego w Europie Zachodniej badania poświęconego zaangażowaniu pracowników. Pokazują one, że działy kadr mają szansę na przejęcie odpowiedzialności nad zaangażowaniem pracowników na szczeblu zarządu oraz zaprezentowanie decydentom korzyści wynikających z bardziej zaangażowanej siły roboczej.
Badanie „Oracle Simply Talent; A Western European Perspective study”, którego celem było określenie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników oraz płynących z niego korzyści, objęło 250 osób podejmujących decyzje w działach kadr największych zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z badaniem 93% pracodawców zgadza się co do tego, że zaangażowanie pracowników ma strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Zdaniem większości pracodawców dobrze wpływa ono na współpracę pomiędzy zespołami (65%), pomaga zwiększyć wyniki biznesowe (61%) i przyczynia się do usprawnienia obsługi klienta (60%). 
Badanie pokazało jednak, że obecne procesy nie są zoptymalizowane pod kątem zwiększania tego zaangażowania. 68% przedsiębiorstw wciąż mierzy zaangażowanie pracowników za pomocą standardowych ankiet, a tylko 37% używa do tego celu zaawansowanych narzędzi analitycznych. 

W związku z tym 31% pracodawców ma trudności z pomiarem bezpośredniego wpływu zaangażowania pracowników na przedsiębiorstwo, a prawie tyle samo (30%) przyznaje, że problemy te utrudniają prezentowanie decydentom korzyści z tego zaangażowania. 
Mimo że działy kadr odgrywają kluczową rolę w mierzeniu i analizowaniu zaangażowania pracowników, to nie są one postrzegane jako najważniejszy czynnik pomagający w jego zwiększeniu. W odpowiedzi na pytanie, kto w przedsiębiorstwie ma największy wpływ na zaangażowanie pracowników, tylko 10% pracodawców podało dział kadr, podczas gdy 34% respondentów podało kierowników poszczególnych działów, a 28% — kadrę kierowniczą wyższego szczebla. 

Loïc Le Guisquet, szef regionu Oracle EMEA tak skomentował te wyniki: „Pracownicy stanowią pierwszy szereg przedsiębiorstwa, jego wizytówkę oraz uosobienie jego wartości. W związku z tym zrozumienie, od czego zależy ich zaangażowanie, oraz zwiększanie tego zaangażowania jest niekwestionowanym priorytetem dla każdego lidera, który chce osiągać sukcesy. Bardziej konkretna strategia w zakresie zaangażowania pracowników jest dla współczesnych przedsiębiorstw niezbędna, a dział kadr ma do odegrania kluczową rolę w przeprowadzeniu tych zmian. Nowoczesne działy kadr mają dostęp do narzędzi opartych na danych, umożliwiających skuteczne mierzenie zaangażowania pracowników oraz jego wpływu na przedsiębiorstwo na potrzeby decydentów w zarządzie. W ten sposób dział kadr znajdzie się w centrum przedsiębiorstwa, kształtując strategie zaangażowania pracowników, które będą jak najlepiej dopasowane do celów rozwojowych firmy”.

Przeważająca większość (90%) pracodawców zgadza się co do tego, że silne przywództwo skutecznie zwiększa zaangażowanie pracowników, natomiast 34% uważa, że największy wpływ na zwiększenie zaangażowania pracowników mają kierownicy działów. 
Istotną rolę kierowników działów dostrzegają również pracownicy. Według prawie jednej trzeciej z nich dobre zarządzanie działem sprawia, że są bardziej zaangażowani w swoją pracę, natomiast 41% uważa, że słaba komunikacja z kierownikami to najważniejsza przyczyna ich mniejszego zaangażowania. 

Przeczytaj raport „Oracle Simply Talent; A Western European Perspective study”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz