piątek, 5 lutego 2016

Oracle PartnerNetwork staje się jeszcze bardziej chmurowy

Oracle zaprezentował nowy program chmurowy w ramach Oracle PartnerNetwork (OPN), który pomoże partnerom przyspieszyć rozwój segmentu ich działalności związanego z Chmurą Oracle dzięki wsparciu technicznemu i marketingowemu. 

„OPN to najszersza oferta programów chmurowych dostępna obecnie na rynku” — powiedział Shawn Price, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Cloud. „Możemy obecnie udostępnić naszym doświadczonym partnerom narzędzia, dzięki którym pomogą swoim klientom w przejściu na nowoczesne modele biznesowe. Do tej szerokiej sieci partnerów należą liczni eksperci ds. wdrożeń gotowi do dzielenia się swoimi kompetencjami i pomagania naszym klientom w skutecznej migracji do chmury”.

Kryteria udziału w programie będą oparte na najważniejszych wskaźnikach wydajności, takich jak specjalizacje w zakresie chmury, aplikacje na giełdzie Oracle Cloud Marketplace, oferowane usługi Cloud, przykłady wdrożeń chmury, zasoby i kompetencje skoncentrowane na chmurze oraz inne wskaźniki świadczące o biegłości w zakresie rozwiązań Oracle Cloud.  

Cztery poziomy nowego programu chmurowego to:
•  Cloud Standard — partnerzy, którzy osiągnęli pierwszy poziom uczestnictwa w programie, mogą zacząć wyróżniać się na rynku. Zdobyli umiejętności i doświadczenie w zakresie usług Oracle Cloud i zazwyczaj koncentrują się na jednym konkretnym lub specjalistycznym rozwiązaniu w ramach jednej z kluczowych grup produktów Oracle.  
•  Cloud Select — partnerzy, którzy zdobyli specjalizację w zakresie chmury i/lub opracowują i sprzedają technologie lub usługi Oracle Cloud oraz mają na swoim koncie sukcesy w dziedzinie wdrożeń rozwiązań Oracle Cloud u klientów. 
•  Cloud Premier — partnerzy, którzy przekształcili swoją działalność w celu skupienia się na rozwiązaniach Oracle Cloud i mają na swoim koncie wiele udanych wdrożeń u klientów. Korzyści z tego poziomu członkostwa to m.in. dostęp do bogatych baz wiedzy, zasobów marketingowych i motywacyjnych. 
•  Cloud Elite — najwyższy poziom programu, obejmujący wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych partnerów, którzy wykazali się inwestycjami w pełny zakres rozwiązań Oracle Cloud oraz zaangażowaniem w udostępnianie ich wspólnym klientom. 

Dowiedz się więcej
Oracle PartnerNetwork (OPN)
Oracle Cloud
Oracle PartnerNetwork Blog

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz