poniedziałek, 1 lutego 2016

Nowości w Oracle Cloud

Witold Świerzy, PaaS Expert Presales, Oracle Polska
Jak wiadomo, technologie związane z chmurami obliczeniowymi, są obecnie jednym z głównych priorytetów Oracle. Jest to zresztą najzupełniej normalna sytuacja w firmie, która jest jednym ze światowych liderów w tym zakresie. 
W związku z tym technologie te przeżywają u nas okres dynamicznego rozwoju – jesteśmy ciągle świadkami nowych usprawnień i wprowadzania nowych rozwiązań. W tym krótkim artykule skupimy się na aktualnie wprowadzanych nowościach związanych z chmurą publiczną Oracle.
  • Opcja Real Application Cluster dostępna w DbaaS. Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku Oracle udostępnił możliwość stosowania opcji RAC dla baz danych uruchamianych w naszych chmurach obliczeniowych. Opcja ta jest dostępna w wersji Extreme Performance 12c i umożliwia tworzenie klastrów bazodanowych w ramach normalnych usług DbaaS. W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań on-premise, gdzie instalacja clusterware, a potem tworzenie bazy danych było operacją bardzo czasochłonną (w porównaniu do instalacji jedno-instancyjnych) i często kłopotliwą, RAC w chmurze jest osiągalny po zaledwie kilku kliknięciach. Cała procedura tworzenia klastra bazodanowego nie różni się prawie w ogóle od tworzenia serwisu jedno-instancyjnego. Jedyne różnice polegają na tym, że trzeba (poza wyborem stosownej opcji w kreatorze), wyspecyfikować nazwy dwóch węzłów, a nie jednego. Użytkownik, po utworzeniu takiej bazy, dostaje system składający się z dwóch węzłów, o dwóch niezależnych publicznych numerach IP. Do maszyn tych, tradycyjnie, dostęp mamy poprzez SSH i autentyfikację przy pomocy pary klucz publiczny/klucz prywatny. Oczywiście – również w tym przypadku, można skonfigurować tunelowanie SSH, otworzyć dodatkowe porty, etc. Podobnie również, jak w poprzednich przypadkach, cały system pracuje w oparciu o Oracle Linuksa. Sama baza danych składowana jest natomiast na ASM-FS, czyli „filesystemowym” rozszerzeniu rozwiązania ASM. Jest to wygodna forma składowania bazy, bo wraz ze wszystkimi korzyściami stosowania ASM, dostajemy również „tradycyjny” system plików, z dostępem do niego z poziomu normalnego shella. Nota bene, udostępnienie tej właśnie opcji uwidacznia chyba najbardziej korzyści ze stosowania chmury: zamiast wieloetapowej, często skomplikowanej procedury instalacyjnej, jesteśmy w stanie zbudować kompletny sklastrowany system w ledwie kilka kliknięć. 
  • IaaS (Infrastructure as a Service) – usługa dla tych użytkowników, którzy są zainteresowani wykorzystywaniem naszej chmury w celu uruchamiania oprogramowania innego, niż standardowe (np. inne wersje bazy danych Oracle, inne niż WebLogic, serwery aplikacyjne, etc.). Pozwala ona na tworzenie wirtualnych maszyn, pracujących w oparciu o Oracle Linux, bez preinstalowanego oprogramowania bazodanowego lub serwerowo-aplikacyjnego. Użytkownik takiego systemu jest sam odpowiedzialny za instalację oprogramowania. Taka „czysta” wirtualna maszyna może mieć wiele zastosowań – opcja ta wydaje się idealnym rozwiązaniem dla instytucji, które wykorzystują wiele różnych rozwiązań jednocześnie i byłyby zainteresowane przeniesieniem ich do chmury na zasadzie 1-1, bez przepisywania aplikacji, testowania jej zgodności z konkretną wersją bazy danych, etc. W chwili obecnej użytkownik ma możliwość wykupienia tej usługi w modelu 50 oCPUs (oCPU – wirtualny „procesor” Oracle, który pozwala na oszacowanie wydajności), a więc może tworzyć nawet do 50 wirtualnych maszyn, uruchamiających różne, często niemożliwe do zainstalowania na jednej maszynie, systemy.
  • Oracle Management Cloud Service. Jest to zupełnie nowa usługa, polegająca na możliwości budowania systemu służącego do administracji istniejącą infrastrukturą IT – zarówno tą „on premise”, jak i tą w chmurze. OMCS pozwala na śledzenie zapisów w dziennikach, ich analizę i administrację. Co ciekawe, OMCS wspomaga nie tylko systemy oparte o rozwiązania Oracle, ale również środowiska firm trzecich. Lista produktów wspomaganych przez OMCS cały czas się dynamicznie rozszerza. W czasie, gdy niniejszy opis jest tworzony, OMCS - jako absolutna nowość, jest dostępny po zaakceptowaniu naszego zamówienia przez Oracle. Niebawem należy się spodziewać szerszego udostępnienia tej usługi.
Jak widać, Oracle naprawdę przykłada się do rozwoju własnych rozwiązań „In Cloud”, nieustannie rozszerzając swoją ofertę. Warto zwrócić uwagę na rozwiązania wspomagające pracę systemów opartych o oprogramowanie firm trzecich – jest to wyraźny sygnał, iż Oracle zwraca uwagę na zapotrzebowanie klientów. Rozwiązania takie szybko przybliżają moment, w którym standardem stanie się umieszczanie całej, heterogenicznej infrastruktury w jednorodnym środowisku chmurowym, a także – co również bardzo ważne – wydajne nią administrowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz