piątek, 12 lutego 2016

Chmura umożliwia szybsze wprowadzanie innowacji – nowe badanie Oracle

Według najnowszego badania Oracle ponad 90% przedsiębiorstw uważa, że chmura umożliwia im szybsze wprowadzanie innowacji. 
Badanie, przeprowadzone przez IDG Connect na zlecenie Oracle pokazało, że ponad połowa (51%) przedsiębiorstw osiągnie „dojrzałość chmurową” w ciągu dwóch lat, a obawy związane z migracją do chmury z biegiem czasu uległy zmianom. 

W przypadku wdrożeń chmury hybrydowej tradycyjne bariery, takie jak obawy o bezpieczeństwo, ustępują miejsca kwestiom takim jak przepustowość sieci czy zarządzanie wieloma architekturami informatycznymi. Wdrażający chmury prywatne wciąż stawiają bezpieczeństwo, jako główne źródło obaw.

Jeśli chodzi o czynniki warunkujące sukces wdrożenia chmury prywatnej i hybrydowej, respondenci jako najważniejszy z nich podali „zdobycie przychylności osób podejmujących kluczowe decyzje biznesowe”, wskazując na to, że zarówno dział IT, jak i inne działy biznesowe mają istotny wpływ na wdrażanie chmury. Badanie potwierdziło większą niż kiedykolwiek rolę nowoczesnego dyrektora ds. informatycznych w koordynowaniu wielu architektur i wykazywaniu korzyści z chmury działom biznesowym.

Najważniejsze wnioski z badania:
•  Według 92% respondentów chmura umożliwia im szybsze wprowadzanie innowacji; chmura pomaga 73% respondentów w utrzymaniu obecnych klientów, a 76% — w zdobywaniu nowych. 
•  Jedna piąta przedsiębiorstw (19%) osiągnęła już „dojrzałość chmurową”, a ponad połowa (51%) twierdzi, że osiągnie ją w ciągu dwóch lat. 
•  Według respondentów najważniejsze czynniki warunkujące sukces wdrożenia chmury prywatnej to zdobycie przychylności osób podejmujących kluczowe decyzje biznesowe (29%), efektywność ekonomiczna (25%) i budowa dobrych relacji z dostawcą (22%).
•  Najważniejsze przeszkody na drodze do wdrożenia chmury hybrydowej to zarządzanie wieloma architekturami informatycznymi (60%), przepustowość sieci (57%) i relacje z dostawcą rozwiązań informatycznych (52%).

"W miarę, jak chmura osiąga dojrzałość, obserwujemy znaczne zmiany w postrzeganiu zarówno zagrożeń dla projektów chmurowych, jak i korzyści z ich realizacji" - komentuje Johan Doruiter, wiceprezes Oracle, szef działu Systems w regionie EMEA. "Tradycyjne bariery, takie jak obawy o bezpieczeństwo, przesuwają się na dół listy zagrożeń i obecnie raczej figurują na liście głównych korzyści w ocenie większości organizacji. Dzisiaj firmy mają bardziej operacyjne obawy - takie, jak możliwość zarządzania wieloma architekturami IT, czy zdolność do zapewnienia odpowiedniej przepustowości sieci".

Badanie przeprowadzono za pomocą internetowego kwestionariusza wypełnionego przez 458 respondentów w regionie EMEA. Respondenci to członkowie kadry dyrektorskiej oraz osoby podejmujące decyzje w sprawach informatycznych z przedsiębiorstw różnych branż, zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Raport z wynikami badania można pobrać TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz