środa, 10 lutego 2016

Podstawowa wiedza konsultingowa o Chmurze

Mariusz Ludwiński
Mówiąc językiem korzyści biznesowych (problemy, wskaźniki, procesy), można zaprojektować i przeprowadzić naprawdę ciekawe wdrożenia w Chmurze.

Różne źródła podają, że obecnie ok. 20-30 procent firm korzysta w jakiś sposób z zasobów IT w chmurze. Jednocześnie, ok. 70-80 procent menedżerów deklaruje chęć korzystania z zasobów IT w chmurze. Niestety, nie są to ci sami klienci, którzy do tej pory kupowali usługi w chmurze. Mają zupełnie inne potrzeby pod względem ofertowym, handlowym, komunikacyjnym – zgodnie ze zjawiskiem dyfuzji innowacji technologicznych (diffusion of innovation) Everetta Rogersa (rozwiniętej przez Geoffreya Moore’a).
Innowatorzy i Wcześni Adopterzy chmurę mają, chmurę lubią i chętnie opowiadają o niej w case’ach. Wczesna Większość i Późna Większość wciąż patrzą na nią ostrożnie, dlatego prezentując im cloud, w pierwszych prezentacjach handlowo-technologicznych trzeba skupić się na konkretach biznesowych. Choć nie da się podać liczb, to można bardzo dokładnie przedstawić ogólny proces uzyskiwania korzyści. Służy do tego zasada trzech fiolek korzyści.
– Elastyczność, ryzyko, koszty: to trzy kluczowe obszary zainteresowań dyrektorów i wyższych menedżerów działów, produktów, projektów. Coraz częściej to te osoby decydują o wydatkach na informatykę w firmach – wskazuje Rafał Szafulera, Cloud Computing Solution Consultant w Oracle. – Każda z tych osób na koniec roku chce wykazać czarno na białym, że dynamicznie i elastycznie reagowała na zmieniające się potrzeby rynku, że obniżała ryzyko w różnych obszarach operacyjnych, że uzyskiwała wysokie wyniki biznesowe, jednocześnie oszczędzając pieniądze i nie przekraczając budżetu.
– Duże firmy patrzą na trzy fiolki i widzą następujące ogólne korzyści: zwiększenie szybkości działania w elastyczności, obniżenie liczby błędów dzięki zarządzaniu konfiguracją (w ryzyku), obniżenie wydatków (w kosztach) – dodaje Rafał Szafulera. – W tych samych fiolkach firmy średniej wielkości widzą najczęściej: zwiększenie skali działania i prostsze zarządzanie zasobami (w elastyczności), korzystanie z jednolitych, wysokich standardów IT dostawcy (w ryzyku), obniżenie wydatków (w kosztach).

Elastyczność i ryzyko silnie motywują firmy do korzystania z chmury. Aby wycenić je do potrzeb oceny zasadności inwestycji, konieczne jest zagłębienie się w koszty i oszczędności. Dobrym narzędziem do wyjaśnienia struktury kosztów projektu chmurowego jest zasada trzech słupków.
Słupek numer 1 to punkt wyjściowy: sytuacja, w której znajduje się firma przed wdrożeniem IT w chmurze. Koszty zielone to koszty hardware’u, ponoszone bezpośrednio na zakup infrastruktury IT: serwerów, macierzy, sieci. Koszty czerwone to koszty licencji różnorodnych platform i oprogramowania dla użytkowników-pracowników firmy. Koszty niebieskie to koszty bieżącego korzystania i utrzymania w wymaganej sprawności informatycznej i biznesowej używanej infrastruktury.
Słupek numer 2 pokazuje oszczędności w poszczególnych grupach kosztów, uzyskane dzięki chmurze. Oszczędności na kosztach zielonych są często najmniejsze. Oszczędności na kosztach czerwonych to oszczędności na kosztach zakupu licencji i aplikacji, które są wykorzystywane co jakiś czas, nie są krytyczne dla biznesu. Oszczędności na kosztach niebieskich to wydatki na aktualizacje, konserwacje, usuwanie awarii technicznych itp. Kupując usługi w chmurze, przerzucasz te koszty na dostawcę usług. Kupując kilka usług od tego samego dostawcy, dodatkowo oszczędzasz na integracji.
Słupek numer 3 to ostateczny obraz wydatków na IT po realizacji wdrożenia: efekt finalny osiągnięty dzięki wdrożeniu chmury. Dzięki chmurze można budować tanie i wydajne narzędzia IT, które po poprawnej konfiguracji mogą rozwiązać problemy biznesowe praktycznie każdego menedżera w firmie. Rolą konsultantów dostawców i operatorów chmury jest taka prezentacja cloudu, aby menedżerowie klientów zdali sobie z tego sprawę.

Pełny artykuł ukazał się na portalu Chmurowisko.pl pod tytułem "Podstawowa Wiedza Konsultingowa, Którą Musisz Znać, Zanim Sprzedasz/Kupisz Usługi w Chmurze".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz