poniedziałek, 15 lutego 2016

Postanowienie noworoczne, którego warto dotrzymać

Andy Campbell, dyrektor ds. strategii HCM w Oracle UK, @axcampbe
Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Glassdoor pokazało, że styczeń to miesiąc, w którym najwięcej osób myśli o zmianie pracy. Prawie jedna piąta (18%) pracowników biorących udział w ankiecie przyznała, że najwięcej osób decyduje się na zmianę pracy właśnie w styczniu. Ponieważ zatrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników jeszcze nigdy nie było tak istotne, a zarazem tak trudne, zapewnienie zadowolenia i zaangażowania pracowników wtedy, gdy rozważają dostępne dla nich opcje, powinno stanowić absolutny priorytet. 

Na czym ma to polegać? Według firmy Glassdoor najważniejsze powody zmiany pracy to, oprócz wyższych zarobków, ochota na nowe wyzwania (23%) oraz słabe relacje z kierownictwem (18%). Obu tym przyczynom można zaradzić poprzez polepszenie relacji pomiędzy pracownikami a kierownikami — jak pokazało również badanie przeprowadzone przez Oracle. 
Nasze badanie „Simply Talent: A Western European Perspective” pokazało, że według prawie jednej trzeciej europejskich pracowników na brak zaangażowania siły roboczej największy wpływ ma kadra kierownicza wyższego szczebla lub bezpośredni przełożeni. Mimo że wyniki te są niepokojące, to również zachęcają do działania, ponieważ przedsiębiorstwa są w stanie to zmienić. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami a kierownikami zaczyna się od częstszych i bardziej efektywnych rozmów pomiędzy nimi.

W duchu noworocznych postanowień namawiam wszystkich kierowników działów, aby w roku 2016 postanowili lepiej słuchać swoich podwładnych. 

Na przykład zamiast czekać na coroczne ankiety mierzące zaangażowanie pracowników w całym przedsiębiorstwie, kierownicy powinni regularnie spotykać się ze swoimi pracownikami, aby rozmawiać o ich potrzebach i problemach oraz zadbać o to, aby praca była dla nich zarówno wyzwaniem, jak i źródłem satysfakcji.  
Nie ulega wątpliwości, że gdy firma poweźmie takie postanowienie, ktoś musi przejąć odpowiedzialność za zaangażowanie pracowników w całym przedsiębiorstwie, aby zapewnić jego przestrzeganie. I to właśnie tutaj dział kadr może odegrać kluczową rolę. Żaden inny dział nie jest bowiem lepiej przygotowany do przejęcia odpowiedzialności za zaangażowanie pracowników. Dysponuje on wyjątkową wiedzą o relacjach pomiędzy pracownikami a kierownikami, a także dostępem do technologii analitycznych umożliwiających promowanie regularnych, owocnych dyskusji pomiędzy nimi. A co równie ważne, ma doświadczenie i narzędzia potrzebne do pomiaru zaangażowania pracowników i prezentacji jego wpływu na przedsiębiorstwo, który przekłada się na wymierne korzyści dla kierownictwa.

Wraz z nowym rokiem nadszedł czas na to, aby dział kadr wyszedł poza swoją rolę kluczowego zaplecza i zaczął wywierać większy wpływ na zwiększanie zaangażowania pracowników, tak aby firma była w stanie przyciągać, zatrzymywać i rozwijać jedne ze swoich najważniejszych zasobów — czyli zasoby ludzkie. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz