sobota, 16 kwietnia 2016

Przedsiębiorstwo w epoce personalizacji - nowy raport Oracle

81% badanych przedsiębiorstw zauważa istotną korelację pomiędzy rozwiązaniami chmurowymi a elastycznością potrzebną do zapewnienia pracownikom i klientom bardziej spersonalizowanej obsługi. 

Oracle poinformował o wynikach badania pt. „The Era I Enterprise: Ready for Anything” (Przedsiębiorstwo w epoce personalizacji: gotowi na wszystko), które objęło 300 dyrektorów firm z 10 różnych branż. Miało ono na celu określenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwa są przygotowane do spełniania indywidualnych oczekiwań klientów - w dziedzinie przeprowadzania transakcji, komunikacji, pracy czy rozrywki. Nowy raport pokazuje, że przedsiębiorstwa doświadczają tego trendu - 84% respondentów twierdzi, że ich klienci oczekują bardziej spersonalizowanej obsługi, a 70% spotkało się z takimi oczekiwaniami ze strony pracowników. Mimo to zaledwie niecałe 20% oceniło zdolność swojego przedsiębiorstwa do oferowania spersonalizowanej obsługi jako bardzo dobrą. 

Brak możliwości personalizacji zmniejsza konkurencyjność i przychody
Prawie dwie trzecie respondentów - z branży komunikacji, edukacji i nauki, inżynierii i budownictwa, usług finansowych, opieki zdrowotnej, turystyki, nauk przyrodniczych, sektora publicznego, handlu detalicznego i usług użyteczności publicznej - twierdzi, że trend ten stanowi dla nich coraz większe wyzwanie pod względem ich zdolności do skutecznego konkurowania na rynku. Przedsiębiorstwa szacują na przykład, że jeśli byłyby w stanie oferować klientom i pracownikom wysoce spersonalizowaną obsługę, to ich roczne przychody wzrosłyby o 18%. 

Chmura pomoże przedsiębiorstwom przygotować się na wszystko
Prawie wszystkie przedsiębiorstwa (97%) uważają, że kluczową rolę w zwiększeniu możliwości oferowania klientom i pracownikom spersonalizowanej obsługi odegrają inwestycje w informatykę - od narzędzi do analizy danych biznesowych do aplikacji branżowych i rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Ponadto 81% ankietowanych zauważa istotną korelację pomiędzy rozwiązaniami informatycznymi dostępnymi w chmurze a możliwością oferowania spersonalizowanej obsługi. 
Jeśli chodzi o korzyści, menedżerowie uważają, że personalizacja pomoże im zatrzymać klientów i zmniejszyć rotację pracowników. Przedsiębiorstwa są zdania, że mogłyby zwiększyć zadowolenie pracowników nawet o 94%, gdyby zaoferowały im spersonalizowaną obsługę oraz bardziej elastyczne aplikacje branżowe, które pomogą im osiągać lepsze wyniki w pracy.

Liderzy stawiają na personalizację
Kolejnym dowodem na to, że elastyczność to kluczowy element rozwoju biznesu, jest fakt, że przedsiębiorstwa, które w ubiegłym roku zwiększyły swoje przychody o ponad 10%, znacznie wyprzedzają konkurencję pod względem oferowania spersonalizowanej obsługi. 49% liderów epoki personalizacji jest w stanie podejmować działania na podstawie informacji zwrotnych od klientów, podczas gdy wśród innych przedsiębiorstw współczynnik ten wynosi zaledwie 18%. Ponadto 38% liderów potrafi skutecznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe, natomiast wśród innych przedsiębiorstw jest to zaledwie 10%.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa z różnych branż są przygotowane do wejścia w epokę personalizacji oraz jakich zasobów potrzebują do osiągnięcia tego celu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz