piątek, 22 lipca 2016

Twój wszechstronny przyjaciel

Pascal Giraud, dyrektor ds. platformy w chmurze, Oracle EMEA
Jeden z analityków biura analitycznego Forrester stwierdził: „tylko skuteczna firma może przetrwać”. 
Stwierdzenie to ma dużo sensu; skuteczność oznacza m.in. że firma może szybko odpowiedzieć na potrzeby klienta i wygrać z konkurencją na rynku. Choć wiele firm dostrzega ten fakt, droga do osiągnięcia takiego stanu wcale nie jest łatwa. Wierzymy jednak, że skuteczność może zostać w jasny sposób zdefiniowana, a firmy mogą opracować plan jej osiągnięcia. Kluczem jest wykorzystanie usług obliczeniowych w chmurze.

To koncepcja, do której nie wszystkie firmy są przyzwyczajone, co wynika z faktu, jak dotychczas wykorzystywano IT. Centra danych i inne elementy infrastruktury do niedawna znajdowały się na terenie firmy i były obsługiwane przez lokalny dział IT. Przy tak głęboko zakorzenionych procesach i operacjach trudne może być rozważanie zupełnie nowego podejścia, gdzie firmy powierzają swoje istotne zasoby chmurze publicznej. Jednak ceny i dojrzałość rozwiązań chmurowych sprawiają, że przekazanie tej technologii i oddelegowanie zarządzania nią jest opłacalne dla firm, zwłaszcza że pozwala osiągnąć skuteczność, której te firmy potrzebują.

Należy zauważyć, że usługi obliczeniowe dotyczą cyklu działania firmy. Zasoby składające się na usługi obliczeniowe, takie jak przechowywanie danych, obsługa sieci czy zabezpieczenia, muszą być dostosowane do realiów działań firm, które są zarówno działaniami planowanymi, jak i nieplanowanymi. W czasie roku finansowego lub okresu planowania rozwój często następuje niespodziewanie. Odnoszące sukces firmy często mają do czynienia z nowymi klientami, nowymi operacjami, nowymi produktami i nowymi rynkami, które w ten, czy inny sposób wymagają zasobów obliczeniowych. Analogicznie w innych obszarach aktywność może być niższa, co może wymagać mniejszego wykorzystania zasobów. W takich okolicznościach model chmurowy udowadnia swoją wartość: korzystając z usług obliczeniowych, firmy mogą z łatwością dostosować się do wszelkiego rodzaju zmian: rozwoju, zmiany podejścia czy nawet recesji.

Siła usług obliczeniowych opartych na chmurze, szczególnie w połączeniu z technologią platformy w chmurze, wynika ze skalowalności i elastyczności. Przykład: najlepsze usługi obliczeniowe pozwalają firmom na łatwe tworzenie tylu maszyn wirtualnych (virtual machine – VM), ilu potrzebują wraz z odpowiednimi zasobami związanymi z siecią i przechowywaniem. Rozwiązanie to pozwala firmom na uruchamianie wszystkich swoich aplikacji – również tych stworzonych na platformie w chmurze – za pomocą VM. Co więcej, łatwe w obsłudze interfejsy sprawiają, że użytkownicy mogą zarządzać i dostosowywać strukturę VM w chmurze za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 

Korzystając z usług obliczeniowych wraz z innymi rozwiązaniami chmurowymi, firmy mogą osiągnąć pełną skuteczność. Zamiast wiązać je licencjami i lokalnym sprzętem, usługi obliczeniowe zapewniają firmom wolność, pozwalając im na kształtowanie własnej infrastruktury IT zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Firmy mogą teraz tworzyć nowe środowiska maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut i usuwać je, gdy nie są potrzebne, co pozwala infrastrukturze IT na dostosowywanie się do wymagań, zamiast je narzucać. 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wypróbuj Oracle PaaS 
Dowiedz się więcej o Oracle PaaS 
Oracle PaaS Infowall 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz