czwartek, 29 września 2016

Oracle prezentuje nowe rozwiązania do przeprowadzania analiz w chmurze

Podczas konferencji Oracle OpenWorld 2016 Oracle zaprezentował szereg innowacji w dziedzinie analiz biznesowych wykonywanych w Chmurze. Dzięki nowym usługom firmy mogą ulepszyć proces wydobywania informacji z profili użytkowników, algorytmów, procesów i maszyn, a potem udostępniać te informacje w postaci intuicyjnych wizualizacji, wartościowych relacji i prognoz za pomocą modeli eksperckich i uczenia adaptacyjnego.

Chmura Oracle Analytics jest wyposażona w wydajną infrastrukturę do przetwarzania analiz na dużą skalę, szeroką gamę narzędzi do przygotowywania i wykrywania danych, wizualizacji oraz współpracy, skonfigurowany fabrycznie pakiet modeli automatycznego uczenia, pakiet analitycznych wskaźników KPI opartych na najlepszych procedurach oraz duże zbiory zorganizowanych danych publicznych.

Wydajna infrastruktura PaaS do analiz na dużą skalę

 ·  infrastruktura — wydajna infrastruktura obliczeniowa oraz infrastruktura blokowej i obiektowej pamięci masowej w chmurze zapewnia najlepszą wydajność i skalowalność do przetwarzania analiz;
·  elastyczna platforma analityczna — dzięki elastycznym platformom Hadoop i Spark oraz strumieniowemu przetwarzaniu danych za pomocą systemu Kafka klienci mogą tworzyć elastyczne klastry do przetwarzania danych przy użyciu rozwiązań MapReduce i Spark;
·  elastyczna pamięć masowa — obiektowa pamięć masowa o dużej wydajności, HDFS, baza danych Oracle Database i mechanizmy typu klucz-wartość/NoSQL;
·  inteligentne opcje przyjmowania danych — przetwarzanie strumieniowe w przypadku danych szybko napływających w czasie rzeczywistym i danych zdarzeń oraz replikacja dużych ilości danych z różnych źródeł.

Zaawansowane narzędzia do przygotowywania i wykrywania danych oraz wizualizacji i współpracy 

Za pomocą narzędzi Oracle można:
·  przygotowywać dane przez przyjmowanie, profilowanie i oczyszczanie za pomocą różnych algorytmów;
·  kształtować przepływ danych — administratorzy danych mogą przygotowywać, przekształcać i agregować dane, a następnie uruchamiać modele automatycznego uczenia na dużą skalę;
·  wykrywać dane — eksperci merytoryczni mogą bez trudu współpracować z zespołami analityków danych; narzędzia łączą analizę danych biznesowych na dużą skalę, automatyczne uczenie i modelowanie statystyczne;
·  tworzyć wizualizacje na podstawie dowolnych danych i przeglądać je na każdym urządzeniu, zarówno lokalnie, jak i w chmurze;
·  współpracować w oparciu o dane — narzędzia udostępniają proaktywne treści konwersacyjne i wspomagają bieżącą interakcję dotyczącą inteligentnych analiz;
·  korzystać z interfejsów opartych na danych, które pozwalają programistom rozszerzać, dostosowywać i włączać zaawansowane narzędzia analityczne w działanie ich aplikacji.
 

Pakiety analityczne i modele automatycznego uczenia 
·  ponad 8000 wskaźników KPI bazujących na najlepszych procedurach, stworzonych z myślą o rolach w różnych działach, takich jak sprzedaż, marketing, serwis, finanse, kadry i łańcuch dostaw;
·  zoptymalizowane rozwiązania z wbudowanymi narzędziami analitycznymi dla największej oferty produktów dostosowanych do konkretnych branż, takich jak komunikacja, inżynieria i budownictwo, edukacja, usługi finansowe, opieka zdrowotna, turystyka i gastronomia, produkcja, handel detaliczny i usługi użyteczności publicznej;
·  inteligentne aplikacje, dopasowujące swoje działanie w oparciu o pakiety algorytmów automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji;
·  aplikacje dostosowane do konkretnych domen dla różnych branż, np. monitorowanie środków trwałych, monitorowanie produkcji w systemach produkcji i łańcucha dostaw, zarządzanie flotą i obieg informacji o pracownikach;
·  społeczność Oracle Cloud, dzięki której użytkownicy mogą współpracować i wymieniać się analizami oraz wiedzą przez udostępnianie modeli danych, rozwiązań automatycznego uczenia i algorytmów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz