poniedziałek, 26 września 2016

Oracle prezentuje nowe usługi PaaS i nową wersję Oracle Database 12c


Podczas konferencji Oracle OpenWorld Oracle zaprezentował szereg istotnych innowacji związanych z platformą Oracle PaaS. Sercem oferty jest nowa baza danych udostępniana w formie usługi (DBaaS), oparta na Oracle Database 12c w wersji 2.

Podczas konferencji Oracle OpenWorld Oracle zaprezentował szereg istotnych innowacji związanych z platformą Oracle PaaS. Sercem oferty jest nowa baza danych udostępniana w formie usługi (DBaaS), oparta na Oracle Database 12c w wersji 2.

Oracle przedstawił również wszechstronne narzędzia do opracowywania aplikacji. Obejmują one uproszczoną migrację i rozszerzanie obciążeń biznesowych w chmurze, narzędzia do bezpośredniego programowania w chmurze i funkcje do opracowywania aplikacji z użyciem minimalnej ilości kodu. Zaprezentowane udoskonalenia PaaS to również 19 nowych usług przetwarzania w chmurze, takich jak Container Cloud Service, Oracle Identity Cloud Service, Oracle Internet of Things Cloud Service, Big Data Cloud Services oraz Oracle Analytics Cloud Services.

Fakt, że Oracle Database 12c w wersji 2 jest udostępniana w pierwszej kolejności w chmurze, zwiastuje nową epokę skali i innowacyjności dla firm. Rozwiązanie jest teraz dostępne już od 175 USD miesięcznie w ramach usługi Oracle Exadata Express Cloud Service.

·  Oracle Application Container Cloud Service obsługuje teraz język PHP, a także platformę Node.js i technologię Java.
·  Za pomocą nowego rozwiązania Oracle Cloud Stack Manager można tworzyć i rozbudowywać aplikacje składające się z wielu usług PaaS oraz całościowo nimi zarządzać.
·  Za pomocą platformy Oracle Application Builder Cloud Service można tworzyć kompletne aplikacje z poziomu przeglądarki nawet bez umiejętności programistycznych.
·  Oracle Developer Cloud Service upraszcza współpracę między programistami przez integrację z popularnymi narzędziami do współpracy, takimi jak Slack, Hipchat, Packer firmy Hashicorp czy Terraform.
·  Oracle Mobile Cloud Service udostępnia użyteczne informacje i interakcje w wielu kanałach i mikrolokalizacjach, aby zoptymalizować doświadczenia klienta.
·  Oracle Identity Cloud Service to nowa platforma zabezpieczeń i zarządzania tożsamościami stworzona specjalnie z myślą o chmurze.
·  Dodatkowym wzmocnieniem bezpieczeństwa jest nowa usługa Oracle Security Monitoring and Analytics Cloud Service na nowej platformie Oracle Management Cloud, wykorzystująca automatyczne uczenie do identyfikowania zagrożeń i generowania ostrzeżeń na wczesnym etapie.
·  Za pomocą usługi Oracle API Platform Cloud Service programiści mogą tworzyć i chronić swoje interfejsy API oraz zarządzać nimi w oparciu o wbudowane funkcje analityczne.
·  Koordynowanie integracji chmury ze środowiskiem lokalnym jest możliwe również w usłudze Oracle Integration Cloud Service, która jest wyposażona w ponad pięćdziesiąt wbudowanych adapterów dla różnych aplikacji, m.in. Ariba, Concur, LinkedIn, Salesforce, Slack, Twilio i Twitter.
·  Oracle Data Integration Cloud Service umożliwia replikację danych strumieniowych oraz ich ekstrakcję, transformację i ładowanie
·  Za pomocą usługi Oracle Internet of Things Cloud Service klienci mogą wdrażać gotowe aplikacje Internetu Rzeczy, takie jak Asset Monitoring, Production Monitoring, Fleet Monitoring, czy Connected Worker.
·  Usługi Oracle Big Data Cloud Services wprowadzają wiele nowych funkcji i narzędzi, w tym obsługę technologii Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka i NoSQL.
·  Oracle Big Data Cloud Service Compute Edition to w pełni zarządzana, elastyczna platforma do zarządzania wielkimi zbiorami danych i ich analizowania.
·  Oracle Event Hub Cloud Service to z kolei w pełni zarządzana, elastyczna usługa, która umożliwia ładowanie, przetwarzanie i analizowanie strumieni danych oraz tworzenie i wdrażanie aplikacji do przetwarzania strumieniowego.
·  Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przewidywalnie wysoką wydajność dla większości wymagających aplikacji NoSQL.
·  Oracle Big Data SQL Cloud Service udostępnia jedno szybkie zapytanie SQL dla wszystkich wielkich zbiorów danych.
·  Za pomocą chmury Oracle Analytics Cloud każdy użytkownik może wykonywać dowolne zapytania na dowolnych danych przy użyciu dowolnego urządzenia — w chmurze, lokalnie lub w obu tych środowiskach.
·  Oracle Essbase Cloud Service pozwala firmom przekształcać procesy wykorzystujące arkusze kalkulacyjne w sprawne modele oparte na współpracy w ciągu zaledwie minut.
·  Wzbogaceniem funkcji wizualizacji i samoobsługowego wykrywania jest usługa Oracle Data Visualization Cloud Service, która teraz potrafi interpretować dane, aby automatycznie generować inteligentne analizy i zwiększać produktywność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz