czwartek, 13 października 2016

W jaki sposób zintegrowana chmura rewolucjonizuje naszą pracę

Sztuczna inteligencja i robotyka przestały już być czymś odległym i szybko stają się rzeczywistością. Te nowe technologie przyniosą wiele korzyści wielu różnym branżom — nie tylko przemysłowi wytwórczemu, w którym już są wykorzystywane - przekonuje Andrew Sordam, wiceprezes Oracle EMEA.

Firmy myślące przyszłościowo przeprowadzają nową rewolucję technologiczną — określaną jako „Przemysł 4.0” — przez wdrażanie rozwiązań z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji.  Przyjrzyjmy się np. chatbotom. Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, aby umożliwiać komputerom zrozumienie pytań klientów i udzielanie na nie odpowiedzi. Instytucje finansowe również korzystają z automatyzacji, aby przetwarzać rosnące ilości danych. 

W przyszłości popularność nowych technologii z pewnością będzie wzrastać. Według naszego najnowszego raportu z badania „Cloud: opening up the road to Industry 4.0” (Chmura: otwarcie drogi do Przemysłu 4.0) 60% przedsiębiorstw stosuje już technologie z zakresu sztucznej inteligencji lub planuje ich wdrożenie. Aby utrzymać się na rynku w dynamicznej epoce cyfrowej, firmy muszą dysponować odpowiednimi technologiami. 

Natomiast aby nadążyć za szybkimi zmianami technologicznymi, przedsiębiorstwa potrzebują odpowiednich struktur. Zintegrowana usługa przetwarzania w chmurze nie tylko zapewnia firmom solidne fundamenty, lecz także pozwala świadczyć ich klientom innowacyjne usługi oraz rozwijać się szybciej niż konkurencja. Wiele przedsiębiorstw zaczyna zdawać sobie sprawę z dużego znaczenia zintegrowanego modelu chmury — 63% respondentów stwierdziło, że w przyszłości będzie on niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Dzięki zintegrowanym usługom przetwarzania i platformie chmurowej firmy mogą być liderami innowacji i testować swoje aplikacje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Produkty, które pomyślnie przeszły testy, mogą być szybko wprowadzane na rynek, co pozwala przedsiębiorstwom nadążyć za wciąż ewoluującymi wymaganiami klientów. Dzięki szybkiemu testowaniu nowych aplikacji można obniżyć koszty oraz ukierunkować inwestycje i zasoby na najbardziej obiecujące nowe aplikacje. 

Dopiero po integracji platform chmurowych i usług przetwarzania przedsiębiorstwa będą mogły czerpać pełne korzyści z chmury oraz eksperymentować z innowacyjnymi usługami dla swoich klientów. Firmy, które nie docenią znaczenia zintegrowanej chmury, ryzykują natomiast, że zostaną w tyle i będą obciążone przestarzałymi systemami. Jak pokazało nasze badanie, 60% respondentów uważa, że przestarzała infrastruktura informatyczna ogranicza ich możliwości wprowadzania innowacji. 

Przemysł 4.0 to nie tylko wprowadzanie nowych technologii, lecz także propagowanie kultury innowacji i przykładanie większej wagi do nowych pomysłów. Biorąc pod uwagę to, że według raportów do 2020 r. 5,1 mln miejsc pracy zostanie zastąpionych przez roboty, przedsiębiorstwa stosujące automatyzację i nowe technologie będą mogły skierować więcej zasobów na opracowywanie innowacyjnych pomysłów. Będą inwestować więcej pieniędzy i angażować więcej pracowników w badania i rozwój, sprzedaż, marketing i poprawę ogólnej obsługi klienta.

Mimo że niektóre przedsiębiorstwa już teraz czerpią korzyści ze stosowania chmury, sposób integracji ich rozwiązań PaaS i IaaS pozwoli im jeszcze bardziej wyróżnić się z tłumu. A ponieważ rywalizacja w zakresie innowacji wciąż trwa, firmy chcące zachować przewagę nad konkurencją muszą zadbać o to, aby Przemysł 4.0 przekształcił się z koncepcji w rzeczywistość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz