poniedziałek, 14 listopada 2016

Jak zostać liderem innowacji

Dain Hansen, dyrektor Działu Oracle Cloud Platform
Na współczesnym rynku charakteryzującym się szybkimi zmianami i ostrą rywalizacją, innowacje przestają być jedynie czynnikiem pozwalającym wyróżnić się na tle konkurencji i stają się nową normą. 

Przedsiębiorstwa chcą zrewolucjonizować rynki, na których działają, zanim dokona tego ktoś inny, dlatego innowacje należą do ich najważniejszych priorytetów. Innowacje same w sobie nie gwarantują jednak sukcesu — trzeba jeszcze wprowadzać je szybko. Każde przedsiębiorstwo stara się prześcignąć swoich konkurentów i opracować, a następnie wprowadzić na rynek produkt, usługę lub koncepcję, która zapewni mu dominującą pozycję na rynku. 

Ponieważ coraz częściej mówimy do naszych smartfonów, tabletów i komputerów biurkowych, sztuczna inteligencja i automatyczne uczenie stają się częścią naszego codziennego życia. Nic zatem dziwnego, że 56% badanych przedsiębiorstw uważa wykorzystanie zintegrowanej platformy chmurowej za szansę na czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji. Dzięki platformom chmurowych z wbudowanymi funkcjami automatycznego uczenia, których wprowadzenie zapowiedziano na konferencji Oracle OpenWorld, przyszłościowo myślące firmy będą mogły dużo łatwiej i szybciej wypróbowywać te nowe opcje w swoich aplikacjach.

Nie wszystkie firmy będą jednak w stanie wykorzystać szanse oferowane przez te przełomowe technologie. Niektóre przedsiębiorstwa chcące wprowadzać innowacje nie są w stanie tego dokonać, ponieważ ograniczają je tradycyjne, mało elastyczne infrastruktury informatyczne. Z tego powodu są skazane na wolne reakcje w epoce, w której firmy muszą być energiczne i niemal natychmiast reagować na potrzeby klientów.

Ostatnie badanie Oracle pokazało, że w przypadku 60% badanych przedsiębiorstw przestarzała infrastruktura informatyczna ogranicza możliwości wprowadzania innowacji, a prawie tyle samo firm stwierdziło, że we wprowadzaniu innowacji przeszkadza im niespójne podejście. Rozwiązaniem tych problemów jest przejście z tradycyjnej infrastruktury informatycznej do chmury, ale nie można tego robić w sposób nieprzemyślany. Możliwości chmury muszą być bowiem w pełni zintegrowane. 

Korzystając z narzędzi platformy chmurowej w połączeniu z usługami przetwarzania, firmy mogą szybko wprowadzać innowacje oraz podchodzić do testowania i opracowywania aplikacji w sposób przedsiębiorczy. Elastyczny charakter usług przetwarzania i platform chmurowych sprawia, że małe firmy mogą teraz rywalizować z większymi przedsiębiorstwami. Mogą wykorzystać moc zintegrowanej chmury wtedy, kiedy jej potrzebują, a w okresach mniejszego popytu zużywać mniejsze zasoby, bez inwestowania dużych pieniędzy w zakup ogromnej infrastruktury informatycznej i zarządzanie nią. A ponieważ nie są one obarczone przestarzałymi systemami informatycznymi, mogą wprowadzać innowacje szybciej i bardziej efektywnie niż ich więksi konkurenci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz