piątek, 16 grudnia 2016

Kwartalna sprzedaż usług chmurowych Oracle przekroczyła miliard USD!

REDWOOD SHORES, Kalifornia, 15 grudnia 2016 - Korporacja Oracle ogłosiła dzisiaj wyniki drugiego kwartału roku finansowego 2017. Całkowite obroty kwartału wyniosły 9 mld USD, liczone bez GAAP wynoszą 9,1 mld USD i wzrosły o 1% (lub 2% w stałej wartości USD).

Sprzedaż subskrypcji usług chmurowych SaaS i PaaS wzrosła o 81% (89% w stałej wartości USD i liczona bez GAAP). Sprzedaż wszystkich usług chmurowych (SaaS, PaaS, IaaS) wzrosła o 62% (64% w stałej wartości USD) do kwoty 1,1 mld USD.

Pełny tekst informacji prasowej na ten temat można znaleźć na stronie inwestorskiej Oracle (oracle.com/investor). Na stronie inwestorskiej Oracle znajduje się także link do nagranej konferencji internetowej poświęconej omówieniu wyników kwartalnych oraz szczegółowe tabele z danymi na temat wyników kwartału.

Informacje o firmie Oracle 
Firma Oracle opracowuje sprzęt i oprogramowanie, które współpracują ze sobą w chmurze i w centrach przetwarzania danych przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat firmy Oracle (NYSE:ORCL) można znaleźć pod adresem www.oracle.com.

Znaki towarowe 
Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Kontakt z Oracle
Katarzyna Pilarska, Corporate Communications Director RACE, Russia & Central Europe, tel. +48 602 410 795; Katarzyna.Pilarska@oracle.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz