środa, 10 maja 2017

Ekspresem do Chmury, czyli Oracle Fixed Scope

Rafał Kopała, SaaS Partner Transformation Manager w Oracle Polska
O tym czym jest SaaS, można przeczytać niemal na każdym blogu, który ma coś wspólnego z technologiami IT. Software as a Service, oprogramowanie jako usługa czy chmura obliczeniowa, to prawdziwe „gorące tematy” ostatnich lat. 

Do tego SaaS jest bez wątpienia jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku informatycznego oraz jednym z tych trendów w IT, które osiągają ciągły, wysoki wzrost (por. komunikat Gartnera z lutego 2017).

Jako że cięgle rośnie świadomość użytkowników końcowych, coraz więcej dużych wdrożeń rozwiązań IT w USA (mówi się o ok. 50%) zawiera w sobie elementy SaaS lub innych chmurowych rozwiązań. Firmy średnie i małe stają się użytkownikami SaaS w jeszcze większym procencie. Trend ten jest widoczny wśród klientów od lat i bez wątpienia jego motorem są zalety rozwiązań chmurowych. Poza tak oczywistymi aspektami, jak brak konieczności zakupu i konfiguracji serwerów aplikacyjnych, czy baz danych oraz korzystna zmiana struktury kosztów, SaaS umożliwia uruchomienie usług w znacząco krótszym czasie.

Dziś, gdy to biznes jest właścicielem projektów informatycznych i często sam poszukuje rozwiązań IT usprawniających działanie poszczególnych procesów, czas do uruchomienia rozwiązania staje się coraz istotniejszym elementem. 
Chciałbym skupić się tym ważnym aspekcie: czasie potrzebnym do uruchomienia produkcyjnego rozwiązania SaaS od momentu zamówienia do uruchomienia.

Jednym z elementów usprawniających czas wdrożenia są bez wątpienia rozwiązania Oracle Fixed Scope Offering: prekonfigurowane, sprawdzone i zaakceptowane przez Oracle rozwiązania, które łączą elementy Oracle Cloud oraz wiedzę i doświadczenie Partnerów w określonym obszarze, czy segmencie rynku, łatwe do wyszukania w Oracle Cloud Marketplace oraz Oracle Solutions Catalog.

Nie bez znaczenia jest też opracowana przez Oracle metodologia wdrożeniowa rozwiązań Oracle Cloud, która pozwala partnerom przeprowadzić klienta przez proces wdrożenia w klarowny sposób, jasno definiując zakres współpracy, opierając się na projektowym podejściu do konfiguracji, optymalizując rozwiązanie iteracyjne etapami. Znając i wykorzystując zaszyte w systemie funkcjonalności, bazujące na najlepszych rynkowych praktykach, unika się czasochłonnego tworzenia nowych funkcji, których przygotowanie i dokumentacja pochłania dodatkowy czas i atencję członków projektu. 

Keep it simple! 
Takie podejście gwarantuje szybkie wdrożenie, dopasowane do potrzeb i osiągnięte w efektywny kosztowo sposób, pozwala uniknąć ryzyk dzięki stosowaniu przygotowanych wcześniej szablonów i praktyk Oracle lub partnera.
Trzeba też pamiętać, że Oracle Cloud to automatyczne patche rozwiązań, dostarczane w cyklu co najmniej miesięcznym. Dzięki przygotowaniu wdrożeń w oparciu o kastomizacje i konfigurację rozwiązania, takie procesy odbywają się automatycznie i nie wymagają zaangażowania użytkownika. Dodatkowo są one aplikowane w pierwszej fazie do środowiska testowego klienta, gdzie mogą być sprawdzane pod kątem ich wpływu na istniejącą konfigurację. 

Podobnie rzecz się ma z upgrade'ami. Proces ten odbywa się przynajmniej dwa razy w roku i daje klientowi dostęp zarówno do skumulowanych patchy, jak i dodatkowych, nowych funkcjonalności. Takie podejście daje klientom szybki dostęp do zawsze najnowszych technologii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz